Saturday, February 6, 2010

GIỜ ĐỌC TRUYỆN TIẾNG VIỆT! (VIETNAMESE STORY TIME AT THE DELRIDGE BRANCH)

Noted at WSB weekend events page

Event type Story Time
Where Delridge Branch
Audience Children
Language Tiểng Việt

Story Time Summary Thư viện công cộng Seattle tổ chức giờ đọc truyện bằng tiếng việt cho trẻ em! (The Seattle Public Library is hosting Vietnamese Story Times for young children!)
Full Description Hãy đem con em quý vị đến thư viện để theo dõi các câu chuyện, các bài hát và thơ ca.
Event Notes Các sự kiện và chương trình của thư viện hoàn toàn miễn phí. Không bắt buộc phải ghi danh trước.
Translation Bring your child to the library to celebrate stories, songs, and rhymes!
Library events and programs are free. Registration is not required.

More Children's Programs www.spl.org
Contact Info Delridge Branch 206-733-9125 or Ask a Librarian

More at Seattle Public Library

No comments: